Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Mercher, 22ain Chwefror, 2023 2.01 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 395 KB

Cofnodion:

5.

Blaenraglen Waith 2022-2023 pdf eicon PDF 497 KB

Cofnodion:

6.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

7.

Hunanasesiad 2021/2022 pdf eicon PDF 392 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Sefydlu fforwm cyswllt ar gyfer Cyrchfan Antur Cwm Afan pdf eicon PDF 240 KB

Cofnodion:

9.

Sefydlu Panel Cynghori mewn perthynas â'r Ganolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd pdf eicon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

10.

Cam Un yr Adolygiad Llety pdf eicon PDF 332 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

11.

Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf 2022/2023 - fel yr oedd ar ddiwedd mis Rhagfyr 2022 pdf eicon PDF 345 KB

Cofnodion:

12.

Adroddiad Monitro'r Gyllideb Refeniw 2022/2023 - fel yr oedd ar ddiwedd mis Rhagfyr 2022 pdf eicon PDF 589 KB

Cofnodion:

13.

Adroddiad Rheoli'r Trysorlys 2022/2023 pdf eicon PDF 267 KB

Cofnodion:

14.

Adroddiad Adolygu Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2022/2023 pdf eicon PDF 382 KB

Cofnodion:

15.

Adroddiad Monitro'r Gofrestr Risgiau pdf eicon PDF 568 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

16.

Eitemau brys

Cofnodion: