Agenda item

Adroddiad Monitro'r Gyllideb Refeniw 2022/2023 - fel yr oedd ar ddiwedd mis Rhagfyr 2022

Cofnodion:

Penderfyniad:

1.   Nodi cynnwys yr adroddiad hwn mewn perthynas ag alldro'r gyllideb ragamcanol gyfredol a chronfeydd wrth gefn.

 

2.   Cymeradwyo'r trosglwyddiadau, fel y'u hamlinellir yn yr adroddiad.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

Er mwyn cydymffurfio â chyfansoddiad y cyngor mewn perthynas â throsglwyddiadau cyllidebol.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod 3 diwrnod galw i mewn sy'n dod i ben am 9.00am ddydd Sul 26 Chwefror 2023.

 

Dogfennau ategol: