Agenda item

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Cofnodion:

Bod cofnodion cyfarfod blaenorol Pwyllgor y Cabinet a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2022 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod cywir.

 

Dogfennau ategol: