Agenda item

Adroddiad Monitro'r Gyllideb Gyfalaf 2022/2023 - fel yr oedd ar ddiwedd mis Rhagfyr 2022

Cofnodion:

Penderfyniad:

1.   Bod y gyllideb ddiweddaredig arfaethedig ar gyfer 2021/2022, sef cyfanswm o £54.122m, yn cael ei chyflwyno i'r cyngor i'w chymeradwyo.

 

2.   Nodi'r sefyllfa mewn perthynas â gwariant ar 31 Rhagfyr 2022.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

I gydymffurfio â chyfansoddiad y cyngor mewn perthynas â throsglwyddo'r gyllideb, ailbroffilio rhwng blynyddoedd ariannol a diweddaru amcanestyniadau cyllideb y cyngor ar gyfer 2022/23.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn sy'n dod i ben am 9.00am ddydd Sul, 26 Chwefror 2023.

 

Dogfennau ategol: