Agenda item

Sefydlu fforwm cyswllt ar gyfer Cyrchfan Antur Cwm Afan

Cofnodion:

Penderfyniad:

1.   Rhoi cymeradwyaeth i'r cyngor gymryd rhan yn Fforwm Cyswllt ar gyfer Cyrchfan Antur Cwm Afan;

 

2.   Bod y Cylch Gorchwyl y manylwyd arno yn Atodiad 1 i'r adroddiad yn cael ei nodi.

 

3.   Bod yr Aelodau a'r Swyddogion fel y'u nodwyd yn Atodiad 1 i'r adroddiad a ddosbarthwyd yn cael eu penodi i'r Fforwm Cyswllt ar gyfer Cyrchfan Antur Cwm Afan.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

Sefydlu fforwm cyswllt i gyfranogi gyda'r cyngor yn unol â chais Wildfox Resorts Afan Valley Limited mewn perthynas â datblygiad Cyrchfan Antur Cwm Afan.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn, sy’n dod i ben am 9.00am ddydd Sul 26 Chwefror 2023.

 

Dogfennau ategol: