Agenda item

Adroddiad Monitro'r Gofrestr Risgiau

Cofnodion:

Penderfyniad:

Nodi'r risgiau fel y'u nodir yn Atodiad 1 i'r adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Dogfennau ategol: