Agenda item

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

Cytunwyd i benodi'r Cynghorydd S Hunt yn Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod hwn.