Agenda item

Adroddiad Adolygu Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2022/2023

Cofnodion:

Penderfyniad:

Nodi gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys hyd yma yn ystod y flwyddyn ariannol hon, a sut y maent yn berthnasol i'r gweithgareddau arfaethedig yn nogfennau gwreiddiol Strategaeth Rheoli'r Trysorlys a Datganiadau Strategaeth Fuddsoddi Blynyddol 2022/2023.

 

Dogfennau ategol: