Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 137 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Blaenraglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 409 KB

Cofnodion:

6.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

7.

Chwarter 2 - Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 pdf eicon PDF 980 KB

Cofnodion:

8.

Chwarter 2 - Monitro Cyllideb Cyfalaf 2023/24 pdf eicon PDF 367 KB

Cofnodion:

9.

Chwarter 2 - Monitro Rheoli'r Trysorlys 2023/24 pdf eicon PDF 267 KB

Cofnodion:

10.

Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2023/24 pdf eicon PDF 516 KB

Cofnodion:

11.

Monitro Perfformiad Chwarter 2 pdf eicon PDF 381 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

12.

Eitemau brys

Cofnodion:

13.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 312 KB

Cofnodion:

14.

Comisiynu Gwasanaeth Eiriolaeth a Chefnogaeth Rhieni a Chymheiriaid Rhanbarthol

Cofnodion:

15.

Newid y Ddarpariaeth Weithredol ar gyfer y Cerbydlu Cerbydau a Pheiriannau

Cofnodion:

16.

Cyfleoedd Tendro ar gyfer Bysus Lleol - Dyfarnu Cymorthdaliadau De Minimis

Cofnodion:

17.

Canolfan Celfyddydau Pontardawe

Cofnodion:

18.

Cyllid i Wella'r Swyddogaeth Digartrefedd a Thai Strategol

Cofnodion:

19.

Buddsoddiad Strategol y Gwasanaethau i Oedolion

Cofnodion:

20.

Ymgynghoriad Y Swyddfa Gartref ar Lwybrau Diogel a Chyfreithiol

Cofnodion: