Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Mercher, 28ain Mehefin, 2023 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Blaenraglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 493 KB

Cofnodion:

6.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

7.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2022/2023 pdf eicon PDF 139 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Strategaeth Hyrwyddo'r Gymraeg 2023-2028 pdf eicon PDF 344 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Premiymau Treth y Cyngor – Cartrefi Gwag Tymor Hir ac Ail Gartrefi pdf eicon PDF 362 KB

Cofnodion:

10.

Strategaeth Digidol, Data a Thechnoleg pdf eicon PDF 620 KB

Cofnodion:

11.

Trefniadau Ymgeisio ar gyfer Grantiau'r Trydydd Sector - 2024/2025 pdf eicon PDF 311 KB

Cofnodion:

12.

Monitro Perfformiad Chwarter 4 pdf eicon PDF 338 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

13.

Datganiad Sefyllfa Alldro a Chronfeydd Refeniw 2022-23 pdf eicon PDF 538 KB

Cofnodion:

14.

Adroddiad Blynyddol ar Safonau'r Gymraeg 2022-2023 pdf eicon PDF 311 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

15.

Eitemau brys

Cofnodion:

16.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 243 KB

Cofnodion:

17.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (yn eithriedig o dan Baragraff 14)

Cofnodion:

18.

Hen Ganolfan Hamdden Castell-nedd yn Ffordd Dyfed, Castell-nedd (yn eithriedig o dan Baragraff 14)

Cofnodion: