Agenda item

Strategaeth Digidol, Data a Thechnoleg

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Bod y Strategaeth Digidol, Data a Thechnoleg yn cael ei chymeradwyo i'w rhoi gerbron y cyngor i'w mabwysiadu ar 12 Gorffennaf 2023.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Sicrhau bod Strategaeth Digidol, Data a Thechnoleg y cyngor yn parhau i fod yn gyfredol ac yn addas i'r diben.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Ymgynghoriad:

 

Mae'r eitem hon wedi bod yn destun adolygiad cymheiriaid gyda sefydliadau eraill.

 

Dogfennau ategol: