Agenda a Chofnodion

Special, Y Cabinet - Dydd Iau, 25ain Mehefin, 2020 10.00 am

Lleoliad: Via Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Y Ganolfan Adfer Deunyddiau ac Ynni, Twyni Crymlyn pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

3.

Diweddaru a Monitro'r Gyllideb ar gyfer 2020-21 pdf eicon PDF 235 KB

Cofnodion:

4.

Strategaeth Perthnasoedd Iach i greu Cymunedau Cryfach pdf eicon PDF 91 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus - Traeth Aberafan pdf eicon PDF 60 KB

Cofnodion:

6.

Cronfa Gymunedol yr Aelod - Gwerthusiad a Phrotocol ar gyfer Ail-lansio pdf eicon PDF 75 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Cynllun Datblygu Lleol Castell-nedd Port Talbot 2011 - 2026 pdf eicon PDF 3 MB

Cofnodion:

8.

Gorchmynion Traffig - Llansawel pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Gorchmynion Traffig - Port Talbot pdf eicon PDF 54 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

10.

Gorchmynion Traffig - Cyncoed Road a Bertha Road, Margam pdf eicon PDF 54 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

11.

Gorchmynion Traffig - Y ffordd gerllaw Beechwood Road, Margam pdf eicon PDF 57 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

12.

Mynediad i gyfarfodydd

Cofnodion:

13.

Y Ganolfan Adfer Deunyddiau ac Ynni, Twyni Crymlyn (yn eithriedig dan baragraffau 13, 14 a 15)

Cofnodion:

14.

System Meddalwedd Rheoli Perfformiad a Rheoli Risgiau (yn eithriedig dan baragraff 14)

Cofnodion: