Agenda item

Cronfa Gymunedol yr Aelod - Gwerthusiad a Phrotocol ar gyfer Ail-lansio

Cofnodion:

Penderfyniad:

 

Cytuno ar feini prawf diwygiedig Cronfa Gymunedol yr Aelodau, fel y nodwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y penderfyniad:

 

Hwyluso llywodraethu a chyflwyno Cronfa'r Aelodau yn ei ail dymor

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod galw i mewn o dridiau.

 

Dogfennau ategol: