Agenda a chofnodion drafft

Cyngor - Dydd Mercher, 4ydd Hydref, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Via Microsoft Teams

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau'r Maer

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiadau'r Arweinydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion cyfarfod blaenorol y cyngor pdf eicon PDF 146 KB

Cofnodion:

5.

Cwestiynau gan y Cyhoedd.

Cofnodion:

6.

Cyflwyniad i'r cyngor gan Heddlu De Cymru

Cofnodion:

7.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 2022-23 pdf eicon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Newidiadau i Gymesuredd Gwleidyddol ac Aelodaeth Pwyllgorau pdf eicon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Cytundeb Cyflawni Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLl) 2021-2036 Diwygiedig pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

10.

Hysbysiad o Gynnig o dan Adran 10 o Ran 4 (Rheolau Gweithdrefn) Cyfansoddiad y Cyngor

Cofnodion:

11.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Rhybudd, o dan Reol 9.2 o Reolau Gweithdrefn y Cyngor

Cofnodion:

12.

Eitemau brys

Cofnodion: