Agenda item

Cyhoeddiadau'r Maer

Cofnodion:

Gyda thristwch mawr hysbysodd y Maer y cyngor am farwolaethau mam y Cyng. Robert Wood a Mrs. Margaret Thorne, CBE, OBE, Rhyddfreiniwr Bwrdeistref Castell-nedd Port Talbot a oedd yn adnabyddus am ei chyfraniad i wasanaethau gwirfoddol.

 

Safodd y cyngor am funud o dawelwch