Agenda item

Newidiadau i Gymesuredd Gwleidyddol ac Aelodaeth Pwyllgorau

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad, gan amlinellu'r gyfran arfaethedig o seddi ar bwyllgorau'r cyngor i'r grwpiau gwleidyddol. Daw hyn yn sgîl hysbysiad y Cyng. Angharad Aubrey ei bod yn bwriadu eistedd fel aelod o grŵp Rhyddfrydol a Gwyrdd Coedffranc.

 

Rhoddodd y Cyng. Aubrey ddatganiad byr i'r cyngor ynglŷn â'i phenderfyniad i adael y Blaid Lafur.

 

PENDERFYNWYD:     Bod y cyngor yn cymeradwyo dyrannu seddi'n gymesur i'r grwpiau gwleidyddol fel y'u nodir yn Atodiad 1:

 

Bod y cyngor yn cymeradwyo'r newidiadau i aelodaeth pwyllgorau fel y nodir yn yr adroddiad.

 

• Bod y Cyng. S Thomas yn cael ei ddileu fel aelod o'r Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu.

• Bod y Cyng. S Thomas yn cael ei ddileu fel aelod o'r Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo.

• Bod y Cyng. A Aubrey yn cael ei ddileu fel aelod o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

• Bod y Cyng. S Grimshaw yn cael ei benodi'n aelod o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

• Bod y Cyng. S Thomas yn cael ei ddileu fel aelod o'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

• Bod y Cyng. S Reynolds yn cael ei benodi'n aelod o'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

• Bod y Cyng. S Reynolds yn disodli'r Cyng. S Thomas ar y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

• Bod y Cyng. A Aubrey yn cael ei ddileu fel aelod o'r Panel Apeliadau

• Bod y Cyng. S Paddison yn cael ei benodi'n aelod o'r Panel Apeliadau

• Bod y Cynghorwyr S Grimshaw ac S Freeguard yn cael eu dileu fel aelodau o Bwyllgor Craffu Gwasanaethau'r Amgylchedd, Adfywio a Strydlun

• Bod y Cynghorwyr S Thomas ac R Wood yn cael eu penodi fel aelodau o Bwyllgor Craffu Gwasanaethau'r Amgylchedd, Adfywio a Strydlun

• Bod y Cynghorwyr A Aubrey ac A Lockyer yn cael eu dileu fel aelodau o'r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol

• Bod y Cynghorwyr D Whitlock ac S Freeguard yn cael eu penodi fel aelodau o'r Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Diogelwch Cymunedol.

• Bod y Cyng. A Aubrey yn cael ei ddileu fel aelod o'r Panel Rhianta Corfforaethol

• Bod y Cyng. S Freeguard yn cael ei benodi'n aelod o'r Panel Rhianta Corfforaethol

• Bod y Cyng. D Whitelock yn cael ei ddileu fel aelod o'r Pwyllgor Craffu Addysg, Sgiliau a Lles

• Bod y Cyng. D Keogh yn cael ei benodi'n aelod o'r Pwyllgor Craffu Addysg, Sgiliau a Lles

• Bod y Cyng. A Lockyer ac S Renkes yn cael eu penodi’n ddirprwyon ar y Panel Apeliadau

• Bod y Cyng. A Aubrey yn cael ei benodi'n aelod o'r Pwyllgor Cofrestru a Thrwyddedu.

• Bod y Cyng. A Aubrey yn cael ei benodi'n aelod o'r Pwyllgor Deddfau Trwyddedu a Gamblo

• Bod y Cyng. N Goldup John yn cael ei ddileu fel aelod o'r Pwyllgor Cynllunio

• Bod y Cyng. A Aubrey yn cael ei benodi'n aelod o'r Pwyllgor Cynllunio

• Bod y Cyng. K Morris yn cael ei ddileu fel aelod o'r Pwyllgor Personél

• Bod y Cyng. J Jones yn cael ei benodi'n aelod o'r Pwyllgor Personél.

 

Dogfennau ategol: