Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Iau, 19eg Ionawr, 2023 2.01 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Jayne Woodman-Ralph 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

5.

Cynigion Cyllidebol 2023/2024 ar gyfer ymgynghori pdf eicon PDF 918 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - Cymeradwyo Prosiectau Angori Strategol (Yn Eithriedig o dan Baragraff 14.) pdf eicon PDF 420 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Eitemau brys

Cofnodion:

8.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 310 KB

Cofnodion:

9.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - Cymeradwyo Prosiectau Angor Strategol (Yn Eithriedig o dan Baragraff 14)

Cofnodion: