Agenda item

Eitemau brys

 

Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi'u heithrio) yn ôl disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100b (4)(B) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

 

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys.