Agenda item

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd

 

Penderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer yr eitem ganlynol yn unol â Rheoliad 4 (3) a (5) o Offeryn Statudol 2001 Rhif 2290 a'r paragraffau eithriedig perthnasol yn Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

 

 

 

 

Cofnodion:

Ni phenderfynodd yr Aelodau fynd i sesiwn breifat gan fod gan yr Aelodau gwestiynau’n ymwneud â’r wybodaeth breifat a gynhwyswyd yn yr adroddiad.

 

Dogfennau ategol: