Agenda item

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - Cymeradwyo Prosiectau Angor Strategol (Yn Eithriedig o dan Baragraff 14)