Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 27ain Tachwedd, 2023 1.00 pm

Cyswllt: Pamela Chivers  E-bost: p.chivers@npt.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o Fuddiannau

Cofnodion:

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 280 KB

Cofnodion:

3.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 466 KB

Cofnodion:

4.

Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2024 pdf eicon PDF 312 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5.

Adroddiadau Blynyddol yr Aelodau pdf eicon PDF 319 KB

Cofnodion:

6.

Adolygiadau Datblygiad Personol Aelodau pdf eicon PDF 326 KB

Cofnodion:

7.

Cynnig i sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ymdrin ag Aflonyddu, Cam-drin a Bygythiadau i Gynghorwyr pdf eicon PDF 210 KB

Cofnodion:

8.

Cynnig i sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Amrywiaeth mewn Democratiaeth. pdf eicon PDF 197 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Urgent Items

Cofnodion: