Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 1af Awst, 2023 10.00 am

Lleoliad: via Microsoft Teams / Hybrid meeting in Council Chamber

Cyswllt: Chloe Plowman  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 208 KB

Cofnodion:

4.

Gwneud cais am ymweliad(au) safle o’r ceisiadau a gyflwynwyd

Cofnodion:

5.

Cais Rhif P2023/0240 - 9 Heol Uwchdir, Pontardawe pdf eicon PDF 448 KB

Cofnodion:

6.

Cais Rhif T2023/02 - 111 Heol Cimla, Castell-nedd pdf eicon PDF 7 MB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7.

Apeliadau a Benderfynwyd - 19.04.23 i 24.07.23 pdf eicon PDF 87 KB

Cofnodion:

8.

Apeliadau a Dderbyniwyd - 19.04.23 i 24.07.23 pdf eicon PDF 98 KB

Cofnodion:

9.

Penderfyniadau a Ddirprwywyd - 19.04.23 i 24.07.23 pdf eicon PDF 387 KB

Cofnodion:

10.

Eitemau brys

Cofnodion: