Agenda item

Cais Rhif P2023/0240 - 9 Heol Uwchdir, Pontardawe

Newid defnydd o anhedd-dŷ sengl (dosbarth defnydd C3) i gartref gofal preswyl (dosbarth defnydd C2) ar gyfer hyd at 4 o blant a’u gofalwyr yng Nghraig y Rhedyn, 9 Heol Uwchdir, Pontardawe SA8 4AH 

Cofnodion:

Rhoddodd y swyddogion gyflwyniad i'r Pwyllgor Cynllunio am y cais hwn (newid defnydd o annedd unigol (dosbarth defnydd C3) i gartref gofal preswyl (dosbarth defnydd C4) am hyd at 4 plentyn a'u gofalwyr) yng Nghraig y Rhedyn, 9 Heol Uwchdir, Pontardawe SA8 4AH fel a fanylwyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Roedd yr Aelod Ward Lleol wedi gofyn i’r cais gael ei benderfynu gan y Pwyllgor Cynllunio, ac roedd yn bresennol i roi ei sylwadau yn y cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo Cais Rhif P2023/0240, yn unol ag argymhellion swyddogion, yn amodol ar yr amodau a gynhwyswyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Dogfennau ategol: