Agenda item

Apeliadau a Dderbyniwyd - 19.04.23 i 24.07.23

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r rhestr o Apeliadau a Dderbyniwyd o 19 Ebrill 2023 i 24 Gorffennaf 2023.

 

PENDERFYNWYD y byddai'r adroddiad yn cael ei nodi.

 

 

Dogfennau ategol: