Agenda item

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Gwnaeth yr aelodau canlynol ddatganiad o fudd:

 

Y Cyng. C Jordan

Parthed Eitem 6 ar yr Agenda, Cais Rhif T2023/02, gan fod y preswylydd yn ffrind i'r teulu. Penderfynodd y Cyng. mai cysylltiad personol oedd hwn, a chymerodd ran yn y drafodaeth a'r bleidlais wedi hynny.

Y Cyng. T Bowen.

Parthed Eitem 6 ar yr Agenda, Cais Rhif T2023/02, gan fod y preswylydd yn ffrind i'r teulu. Penderfynodd y Cyng. mai budd niweidiol oedd hwn, a gadawodd y cyfarfod ar gyfer y drafodaeth a'r bleidlais.