Agenda a Chofnodion

Special, Y Cabinet - Dydd Mawrth, 25ain Ebrill, 2023 3.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 117 KB

Cofnodion:

5.

Amser Cwestiynau Cyhoeddus

Cofnodion:

6.

Strategaeth Gwrth-dwyll a Gwrth-lygredd Diwygiedig pdf eicon PDF 634 KB

Cofnodion:

7.

Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd Ddrafft 2023-2028 pdf eicon PDF 238 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Cynllun Corfforaethol - Rhaglen Newid Strategol ar gyfer y cyfnod o 2023-2024 pdf eicon PDF 400 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Eitemau brys

Cofnodion: