Agenda item

Strategaeth Gwrth-dwyll a Gwrth-lygredd Diwygiedig

Cofnodion:

Penderfynwyd:

 

Cymeradwyo'r Strategaeth Gwrth-dwyll a Gwrth-lygredd Diwygiedig, fel y nodir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Sicrhau bod gan y cyngor strategaeth gyfredol.

 

Rhoi'r Penderfyniad ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl y cyfnod tri diwrnod galw i mewn.

 

Dogfennau ategol: