Agenda item

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

Cofnodion:

Penderfynwyd cymeradwyo cofnodion cyfarfod blaenorol y Cabinet, a gynhaliwyd ar 5 Ebrill 2023, fel cofnod cywir.

 

Dogfennau ategol: