Agenda a Chofnodion

Special, Y Cabinet - Dydd Mercher, 19eg Ebrill, 2023 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

5.

Craffu Cyn Penderfynu – Rhaglen Strategol Gwella Ysgolion – Cynnig i Sefydlu Ysgol Cyfrwng Saesneg 3-11 oed i ddisodli Ysgolion Cynradd yr Alltwen, Godre’r Graig a Llangiwg (wedi’i amgáu o fewn papurau’r Cabinet) pdf eicon PDF 851 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

Eitemau brys

Cofnodion: