Agenda item

Cwestiynau gan y cyhoedd

Mae'n rhaid cyflwyno cwestiynau'n ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Democrataidd, democratic.services@npt.gov.uk erbyn ganol dydd fan bellaf ar y diwrnod gwaith cyn y cyfarfod.  Mae'n rhaid i'r cwestiynau ymwneud ag eitemau ar yr agenda.  Ymdrinnir â chwestiynau o fewn cyfnod o 10 munud.

Cofnodion:

Ni ofynnwyd unrhyw gwestiynau.