Agenda item

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

Gwnaeth yr aelodau canlynol ddatganiad o fudd ar ddechrau'r cyfarfod.

 

Y Cyng. N Jenkins

Gan ei bod hi'n Llywodraethwr Ysgol yn Ysgol Gynradd yr Allt-wen  Mae'r Pwyllgor Safonau wedi rhoi gollyngiad iddi siarad a phleidleisio. Ond ar ôl ceisio cyngor ar ei rôl ddeuol, teimlai gan fod un o'r ysgolion yn cael ei hystyried byddai'n gweithredu ar ei ollyngiad i siarad am yr eitem hon yn unig.

 

Y Cyng. A Llewellyn,

Y Cyng. W Griffiths

Y Cyng. S Hunt

Y Cyng. J Hurley

Y Cyng. S Jones

Y Cyng. S Harris

 

Mae pob un ohonynt yn llywodraethwyr ysgol ac mae ganddynt ollyngiad gan y Pwyllgor Safonau i siarad a phleidleisio.