Agenda item

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

Croesawodd y Cynghorydd S K Hunt bawb i'r cyfarfod.