Eich Cynghorwyr yn ôl Ward

Mae cynghorwyr lleol yn cael eu hethol gan y gymuned er mwyn penderfynu sut y dylai'r cyngor roi ei amrywiaeth o weithgareddau ar waith. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y maent wedi'u hethol i'w gwasanaethu.

Mae ganddynt gyswllt rheolaidd â'r cyhoedd trwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn darparu cyfle i unrhyw breswylydd y ward fynd i siarad â'i gynghorydd wyneb yn wyneb a chynhelir y rhain yn rheolaidd.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i bob aelod o'r cyngor gwblhau ffurflen datganiad o ddiddordeb, y bydd eu manylion yn cael eu cyhoeddi'n flynyddol.

I ddod o hyd i'ch cynghorydd, defnyddiwch y dolenni isod:

 Aberavon

 Aberdulais

 Allt-wen

 Baglan

 Blaengwrach and Glynneath West

 Briton Ferry East

 Briton Ferry West

 Bryn and Cwmavon

 BRYNCOCH NORTH

 BRYNCOCH SOUTH

 Cadoxton

 Cimla and Pelenna

 Coedffranc Central

 Coedffranc North

 Coedffranc West

 Crynant, Onllwyn and Seven Sisters

 Cwmllynfell and Ystalyfera

 Cymer and Glyncorrwg

 Dyffryn

 Glynneath Central and East

 Godre'r Graig

 Gwaun-Cae-Gurwen and Lower Brynaman

 Gwynfi and Croeserw

 Margam and Taibach

 Neath East

 Neath North

 Neath South

 Pontardawe

 Port Talbot

 Resolven and Tonna

 Rhos

 Sandfields East

 Sandfields West

 Trebanos