Cynghorydd Sean Pursey

Profile image for Cynghorydd Sean Pursey

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Political grouping: Welsh Labour

Ward: Sandfields East

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: