Cynghorydd Peter D.Richards

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Political grouping: Welsh Labour

Ward: Baglan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: