Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Llun, 18fed Mawrth, 2024 10.00 am

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Jayne Woodman-Ralph 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au)'r Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Amser Cwestiynau Cyhoeddus

Cofnodion:

5.

Premiwm Treth y Cyngor ar anheddau gwag hirdymor ac ail gartrefi pdf eicon PDF 1008 KB

Cofnodion:

6.

Eitemau brys

Cofnodion:

7.

Mynediad i Gyfarfodydd - Eithrio'r Cyhoedd

Cofnodion:

8.

Hysbysiad Cytundeb Ffurfiol Hamdden Celtic

Cofnodion:

9.

Diweddariad ar y Rhaglen Gyfalaf yn dilyn Canlyniad yr Ymarfer Tendro

Cofnodion: