Agenda a Chofnodion

Y Cabinet - Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 2.01 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cwestiynau gan y cyhoedd

Cofnodion:

5.

Cynigion Cyllideb Refeniw 2023/2024 pdf eicon PDF 2 MB

Cofnodion:

6.

Strategaeth Gyfalaf a Rhaglen Gyfalaf 2023/2024 i 2025/2026 pdf eicon PDF 824 KB

Cofnodion:

7.

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys, Strategaeth Buddsoddi Flynyddol a'r Polisi Darpariaeth Isafswm Refeniw pdf eicon PDF 401 KB

Cofnodion:

8.

Eitemau brys

Cofnodion: