Agenda item

Strategaeth Gyfalaf a Rhaglen Gyfalaf 2023/2024 i 2025/2026

Cofnodion:

Penderfyniadau:

 

Bod y canlynol yn cael ei argymell i'r cyngor i'w cymeradwyo:

 

·        Y Strategaeth Gyfalaf

 

·        Y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2023/2024 i 2025/2026 fel y nodir yn Atodiad 2 yr adroddiad hwn.

 

·        Y trefniadau dirprwyo fel y nodir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Rheswm dros y Penderfyniad:

 

Cymeradwyo Rhaglen Gyfalaf yr Awdurdod yn unol â'r Cyfansoddiad.

 

Rhoi'r Penderfyniadau ar Waith:

 

Caiff y penderfyniad ei roi ar waith ar ôl iddo gael ei ystyried a'i gymeradwyo gan y cyngor.

 

 

 

Dogfennau ategol: