Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 12fed Medi, 2023 10.00 am

Lleoliad: MULTI-LOCATION MEETING – COUNCIL CHAMBER PORT TALBOT AND MICROSOFT TEAMS

Cyswllt: Chloe Plowman  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.

Gwneud cais am ymweliad (au) safle o'r ceisiadau a gyflwynwyd

Cofnodion:

5.

Cais Rhif P2023/0461 - 65 Cwrt Sart pdf eicon PDF 813 KB

Cofnodion:

6.

Cyflwyniad ar y cais pdf eicon PDF 3 MB

Cofnodion:

7.

Apeliadau y Penderfynwyd Arnynt - 11/08/2023 i 04/09/2023 pdf eicon PDF 89 KB

Cofnodion:

8.

Apeliadau a Dderbyniwyd - 11/08/2023 i 04/09/2023 pdf eicon PDF 83 KB

Cofnodion:

9.

Eitemau brys

Cofnodion: