Agenda item

Apeliadau y Penderfynwyd Arnynt - 11/08/2023 i 04/09/2023

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau'r rhestr o Apeliadau y Penderfynwyd arnynt o 11 Awst 2023 i 4 Medi 2023.

 

PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

Dogfennau ategol: