Agenda a Chofnodion

Special, Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 27ain Ebrill, 2023 10.00 am

Cyswllt: Chloe Plowman  Democratic Services Officer

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf eicon PDF 204 KB

Cofnodion:

4.

Gwneud cais am ymweliad (au) safle o’r ceisiadau a gyflwynwyd

Cofnodion:

5.

Cais P2022/1063 - Safle blaenorol Ysgol Isaf Dyffryn pdf eicon PDF 1 MB

Cofnodion:

6.

Cais. P2023/0168 - Tir y tu ôl i 35-37 Woodlands Park Drive pdf eicon PDF 496 KB

Cofnodion:

7.

Penderfyniadau Dirprwyedig - 20/03/2023 - 19/04/2023 pdf eicon PDF 182 KB

Cofnodion:

8.

Eitemau brys

Cofnodion: