Agenda item

Cais P2022/1063 - Safle blaenorol Ysgol Isaf Dyffryn

Cais P2022/1063 ar gyfer Datblygu 43 annedd fforddiadwy a gwaith cysylltiedig gan gynnwys mynedfa newydd, rhwydwaith ffyrdd mewnol, tirlunio, draenio cynaliadwy, lle parcio ceir a beiciau a dymchwel hen ysgol yn rhannol safle blaenorol Ysgol Isaf Dyffryn, Heol Talcennau, Port Talbot SA13 1EP.

Cofnodion:

Rhoddodd y Swyddogion gyflwyniad i'r Pwyllgor Cynllunio ar y cais hwn (datblygu 43 annedd fforddiadwy a gwaith cysylltiedig gan gynnwys mynedfa newydd, rhwydwaith ffyrdd mewnol, tirlunio, draenio cynaliadwy, parcio ar gyfer ceir a beiciau a dymchwel hen ysgol yn rhannol) ar hen safle Ysgol Isaf Dyffryn, Heol Talcennau, Port Talbot, fel a manylir yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Roedd yr Aelodau Ward Lleol wedi gofyn i’r cais gael ei benderfynu gan y Pwyllgor Cynllunio ac roeddent yn bresennol i roi eu sylwadau yn y cyfarfod.

 

Yn unol â phrotocol siarad cyhoeddus cymeradwy y cyngor, anerchwyd y Pwyllgor Cynllunio gan wrthwynebydd i’r cais, wedi'i ddilyn gan gynrychiolydd yr ymgeisydd a oedd yn cefnogi'r cais.

 

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo Cais Rhif P2022/1063, yn unol ag argymhellion Swyddogion, yn amodol ar yr amodau a gynhwyswyd yn yr adroddiad a ddosbarthwyd.

 

Dogfennau ategol: