Agenda a chofnodion drafft

Cyngor - Dydd Mercher, 28ain Medi, 2022 2.00 pm

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyhoeddiadau meiri

Cofnodion:

2.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

3.

Amser cwestiynau cyhoeddus

Cofnodion:

4.

Diweddariad i apwyntiad corff allanol pdf eicon PDF 215 KB

Cofnodion:

5.

Cynllun strategol Cymraeg mewn addysg pdf eicon PDF 316 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

6.

Hysbysiad o Gynnig o dan Adran 10 o Ran 4 (Rheolau Gweithdrefnau) Cyfansoddiad y Cyngor pdf eicon PDF 108 KB

Cofnodion:

7.

Cwestiynau gan Aelodau, gyda Hysbysiad, dan Reol 9.2 o Reolau Gweithdrefnau'r cyngor

Cofnodion:

8.

Eitemau brys

Cofnodion: