Agenda a Chofnodion

Extra, Y Cabinet - Dydd Mercher, 14eg Chwefror, 2024 2.05 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Tammie Davies 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

2.

Cyhoeddiad(au) y Cadeirydd

Cofnodion:

3.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

4.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 221 KB

Cofnodion:

5.

Public Question Time

Cofnodion:

6.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU - Cymeradwyo Prosiectau pdf eicon PDF 684 KB

Cofnodion:

7.

Archwilio Cymru – Llamu Ymlaen – Rheoli Gweithlu’n Strategol – Cyngor Castell-nedd Port Talbot pdf eicon PDF 480 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8.

Tendro Bysus Lleol pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9.

Penderfyniadau a wnaed drwy Gamau Gweithredu Brys pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

10.

Eitemau brys

Cofnodion:

11.

Mynediad i Gyfarfodydd - Gwahardd y Cyhoedd pdf eicon PDF 311 KB

Cofnodion:

12.

Grantiau Trydydd Sector – Dyfarnu Grantiau ar gyfer 2024-2025 (wedi'u heithrio o dan Baragraff 14)

Cofnodion: