Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Penodiadau Arbennig - Dydd Gwener, 23ain Mehefin, 2023 2.30 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot & Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o fuddiannau

Cofnodion:

2.

Mynediad i gyfarfodydd

Cofnodion:

3.

Pennaeth Dros Dro Tai a Chymunedau - Cais i ehangu secondiad

Cofnodion: