Agenda item

Pennaeth Dros Dro Tai a Chymunedau - Cais i ehangu secondiad

Cofnodion:

Penderfynwyd:

 

Bod secondiad y Pennaeth Dros Dro Tai a Chymunedau yn cael ei ehangu am 6 mis pellach a bod CH yn parhau yn y swydd am y 6 mis estynedig hynny.  Bydd hyn yn galluogi i'r broses recriwtio fynd yn ei blaen i benodi deiliad swydd parhaol.