Eich Cynghorwyr

Mae cynghorwyr lleol yn cael eu hethol gan y gymuned er mwyn penderfynu sut y dylai'r cyngor roi ei amrywiaeth o weithgareddau ar waith. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y maent wedi'u hethol i'w gwasanaethu.

Mae ganddynt gyswllt rheolaidd â'r cyhoedd trwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn darparu cyfle i unrhyw breswylydd y ward fynd i siarad â'i gynghorydd wyneb yn wyneb a chynhelir y rhain yn rheolaidd.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i bob aelod o'r cyngor gwblhau ffurflen datganiad o ddiddordeb, y bydd eu manylion yn cael eu cyhoeddi'n flynyddol.

I ddod o hyd i'ch cynghorydd, defnyddiwch y dolenni isod: