Mater - penderfyniadau

Datganiadau o fuddiannau

19/02/2024 - Datganiadau o fuddiannau

Y Cyng. T Bowen Eitem 4 (Eitem 7 ar Agenda Bwrdd y Cabinet)

                   Personol – aelod o'r teulu yn gweithio yn Y Gnoll