Manylion y penderfyniad

Datganiadau o fuddiannau

Statws: For Determination

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Y Cyng. T Bowen Eitem 4 (Eitem 7 ar Agenda Bwrdd y Cabinet)

                   Personol – aelod o'r teulu yn gweithio yn Y Gnoll

 

Dyddiad cyhoeddi: 19/02/2024

Dyddiad y penderfyniad: 13/12/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 13/12/2023 - Pwyllgor Craffu'r Cabinet