Agenda

Pwyllgor Craffu'r Cabinet - Dydd Iau, 19eg Ionawr, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Multi-Location Meeting - Council Chamber, Port Talbot and Microsoft Teams

Cyswllt: Charlotte Davies - 01639 763745 

Eitemau
Rhif Eitem

Rhan 1

1.

Cyhoeddiad y Cadeirydd

2.

Datganiadau o fuddiannau

3.

Craffu Cyn Penderfynu

I ddewis eitemau priodol o agenda'r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfyniadau (adroddiadau cabinet wedi'u hamgáu ar gyfer Aelodau CraffuDewis eitemau priodol o agenda'r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (adroddiadau cabinet wedi'u hamgáu ar gyfer Aelodau Craffu)

4.

Eitemau brys

(Unrhyw eitemau brys (boed yn gyhoeddus neu wedi’u heithrio) yn ol disgresiwn y Cadeirydd yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972)

5.

Mynediad i gyfarfodydd

Mynediad i gyfarfodydd i benderfynu a ddylid gwahardd y cyhoedd

o'r eitem ganlynol yn unol ag Is-adran 100a(4) a (5) Deddf

Llywodraeth Leol 1972 a'r paragraffau eithriedig perthnasol o Ran 4 Atodlen 12a y Ddeddf uchod.

Rhan 2

6.

Craffu Eitem/Eitemau Preifat Cyn Penderfynu

I ddewis eitemau priodol o agenda'r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfyniadau (adroddiadau cabinet wedi'u hamgáu ar gyfer Aelodau CraffuDewis eitemau priodol o agenda'r Cabinet ar gyfer craffu cyn penderfynu (adroddiadau cabinet wedi'u hamgáu ar gyfer Aelodau Craffu)